Sušenje ravnajućeg sloja - košuljice

masine za susenje ravnajuceg sloja

Radi bržeg sušenja ravnajućeg sloja kod novogradnje ili otklanjanje posledica poplava, koristi se Wilms SKV 40, koji uduvava topao i suv vazduh, i zajedno sa isušivačem brzo suši ravnajući sloj i zidove objekta do neophodnog nivoa vlažnosti (suvoće) radi daljih završnih radova (postavljanja parketa, pločica, krečenja itd).

POSTUPAK SUŠENJA VLAŽNOG RAVNAJUĆEG SLOJA SA IZOLACIJOM

  • U betonskom ravnajućem sloju napravimo 3 rupe 50mm za dovod toplog suvog vazduha. Turbinom SKU 40 uduvavamo topao suv vazduh, koji zagreva vlagu iz betonske košuljice i izolacije, i kroz fuge između ravnajućeg sloja i zida, kao i kroz samu košuljicu vlažan vazduh potiskuje u prostor. Turbina SKV 40 snage 1.1 kW proizvede 145 m3 toplog suvog vazduha za 1 sat, koji se pomoću gibljivih cevi uduvava u ravnajući sloj i izolaciju.
  • U prostoriju stavljamo kondenzacijski isušivač vazduha koji odvaja vlagu iz vazduha u zatvorenoj prostoriji. Vlaga se kondenzuje u posudi za vodu (zatvorenoj), ili se preko cevi odvodi direktno u slivnik.
  • U kombinaciji turbine za uduvavanje toplog vazduha u ravnajući sloj i isušivača vazduha, ubrzano se suši ravnajući sloj, kao i zidovi objekta.