Najam mašINA ZA SUŠENJE i grejanje

wilms kt-400

mašina za sušenje vazduha

Mašina KT-400 čija je osnovna namena za sušenje maltera, kreča, zidova i prostorija u kome je povećana vlaga, ili radi ubrzavanja građevisnkih radova. Radi na principu sušenja vazduha u prostoriji, i na taj način se višestruko brže oslobađa vlaga iz materijala, isparava u suv vazduh iz kog mašina izvlači vlagu u rezervoar koji se nalazi u samoj mašini. Postoji mogućnost da se sprovede crevo direktno u kanalizaciju kako ne bi imali obavezu pražnjenja vode. 

Više o sušenju zidova i vlage iz prostora


       WILms kt-400 + wilms skv-40       MAŠINA ZA SUŠENJE VAZDUHA I UDUVAVANJE TOPLOG VAZDUHA U RAVNAJUĆI SLOJ

Idealna kombinacija za sušenje prostora, namenjena prvenstveno u novogradnji, za ubrzavanje postupka gradnje i nastavka radova, specijalizovana za sušenje ravnajućih slojeva (košuljica). Postavljanje parketa, laminata, keramike i ostalih podova, zahteva određenu vlažnost (u zavisnosti od tipa podne obloge i preporuke proizvođača), da se postavljanje vrši na određenom procentu vlažnosti betona. Na ovaj način sprečava se kasnije oštećenje ugrađenih podnih obloga (podizanje parketa, ili njegovo deformisanje spojeva, odlepljivanje keramike, stvaranje buđi na materijalima, kao i na zidovima u prostoru usled kasnijeg isparenja iz mokrih ravnajućih slojeva (košuljica) i zidova. Kombinacijom sušenja košuljice i vazduha, suši se celokupna prostorija i na taj način osigurava se zdrav i kvalitetan prostor za život ili rad, bez mogućih problema sa ugrađenim materijalima, kao posledica vlage.

Više o sušenju ravnajućeg sloja - košuljice
                 wilms b-125                    dizel mašina za grejanje

Izetno jaka mašina za zagrevanje velikih površina u građevinrstvu, ili hala, sa pogonom na dizel gorivo sa unutrašnjim sagorevanjem. Grejač jačine 40 kW spada u izuzetno jake grejače, i pogodan je za brzo zagrevanje građevinskih objekata, tunela, i hala sa prirodnom ventilacijom. Svojom jačinom i velikim rezervoarom, ima široku primenu u raznim građevinskim i operativnim situacijama situacijama na terenu.

Više o zagrevanju prostora